WSPÓLNOTA DLA INTRONIZACJI NSPJ  Email

Wspólnota nasza istnieje od 7 czerwca 2001 roku. Zapoczątkowały ją rekolekcje formacyjne dla Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, które odbyły się w Sanktuarium Maryjnym w Gdańsku - Matemblewie w dniach 25 - 27 maja 2001 roku. Rekolekcje prowadził ks.kan. Stanisław Tkacz - moderator wspólnot dla Intronizacji N.S.P.J. Archidiecezji Warmińskiej. W rekolekcjach uczestniczyło ponad 50 osób z 15 -tu parafii z Gdańska, Sopotu i Gdyni, zainteresowanych Dziełem Intronizacji N.S.P.J. Rekolekcje te zostały zorganizowane za przychylną zgodą ks.kan.Wiesława Wiśniewskiego- kustosza Sanktuarium Maryjnego w Matemblewie przy współudziale animatorek pani Michaliny Golińskiej z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gdańsku i pani Ewy Nasiadek z Krakowa - matki dla wspólnot powstających w Polsce. Pani Ewa zaznaczyła m.in. że osoby wchodzące do Wspólnoty dla Intronizacji N.S.P.J powinny dokonać osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, uznać Go Królem swego życia i żyć według tego poświęcenia, to jest w stanie łaski uświęcającej, z co tygodniową adorację Najświętszego Sakramentu. Należy też rozpowszechniać materiały dotyczące Intronizacji N.S.P.J wg wskazań Ojca Henryka Klimaja z Krakowa.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy piątek ma wielką wymowę w dziele przygotowania do Intronizacji i zbierania owoców po Intronizacji. W rekolekcjach tych uczestniczyła nasza parafianka pani Elżbieta Piasecka, która przekazała poszczególnym osobom sens, ideę i potrzebę utworzenia takiej Wspólnoty. Tak w krótkim czasie powstała 30 - to osobowa Wspólnota chcąca spotykać się na Adoracji Najświętszego Sakramentu. Zwróciłyśmy się do naszego Księdza Proboszcza Kanonika Zbigniewa Bryka i przedstawiłyśmy cel powstałej Wspólnoty. Uzyskałyśmy zgodę Księdza Proboszcza na nasze spotkania. Odtąd, od 7 czerwca 2001 roku gromadziłyśmy się w każdy piątek po Mszy św. na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem w intencji Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej Parafii.Adoracja Najwitszego Sakramentu w kady pitek ma wielk wymow w dziele przygotowania do Intronizacji i zbierania owocw po Intronizacji. W rekolekcjach tych uczestniczya nasza parafianka pani Elbieta Piasecka, ktra przekazaa poszczeglnym osobom sens, ide i potrzeb utworzenia takiej Wsplnoty. Tak w krtkim czasie powstaa 30 - to osobowa Wsplnota chcca spotyka si na Adoracji Najwitszego Sakramentu. Zwrciymy si do naszego Ksidza Proboszcza Kanonika Zbigniewa Bryka i przedstawiymy cel powstaej Wsplnoty. Uzyskaymy zgod Ksidza Proboszcza na nasze spotkania. Odtd, od 7 czerwca 2001 roku gromadziymy si w kady pitek po Mszy w. na modlitwie przed Najwitszym Sakramentem w intencji Intronizacji Najwitszego Serca Pana Jezusa w naszej Parafii.

Fakt poświęcenia się członków Wspólnoty Najświętszemu Sercu Pana Jezusa potwierdzony został otrzymanym Dyplomem z dnia 16 sierpnia 2001 roku. Podpisany przez O.Henryka Klimaja i Prezesa Józefa Rozwadowskiego. Czyniłyśmy starania o przeprowadzenie rekolekcji, przygotowujące parafię do Intronizacji. Za zgodą Księdza Proboszcza, zaprosiłyśmy wielce zasłużonego w głoszeniu rekolekcji o Intronizacji N.S.P.J. i o inicjatorce Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny - Ojca Henryka Klimaja, redemptorystę, krajowego moderatora Dzieła Osobistego Poświęcenia się Sercu Jezusa. Nauki głoszone były w ramach rekolekcji Wielkanocnych. Ojciec Rekolekcjonista przybliżył nam postać Rozalii Celakówny - krakowskiej pielęgniarki ur. 19.09.1901r. zm. 13.09.1944. - Służebnicy Bożej, którą powszechnie nazywa się apostołką Intronizacji N.S.P.J. Zainicjowała Ona Dzieło Osobistego Poświęcenia się N.S.P.J. i Intronizację Chrystusa Króla w Polsce. Pan Jezus prosił Rozalię, aby dokonać Intronizacji Najświętszego Serca, a nie Jego, bo On jest Królem niezależnie czy Go tak nazywamy.

Jezus wskazuje na miłość, dobroć, pokój, miłosierdzie, sprawiedliwość, wszystko dobro które wypływa z tego Serca, by królowało wśród nas.

Celem Intronizacji N.S.P.J. jest dogłębne i trwałe odrodzenie duchowe społeczeństw i jednostek, usuniecie laicyzacji oraz zakorzenienie życia prywatnego i publicznego w prawie Bożym i nauce Kościoła Świętego.

Intronizacja to postawienie Chrystusa na pierwszym miejscu w życiu, w domu i sercu naszym. Akt uroczystego poddania pod panowanie Chrystusa i Jego Miłości, której Serce jest symbolem, jest świadome i szczere obranie Chrystusa za naszego Króla i Pana za głowę naszej rodziny.

Kulminacją tych przygotowań było poświęcenie się Parafii w dniu 13 marca 2002roku Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i obrania Chrystusa naszym Królem. Z tej okazji Parafia otrzymała dyplom i obrazki z wizerunkiem Chrystusa Króla jako znak na potwierdzenie tego wydarzenia. Co roku w okresie Wielkanocy nawiązujemy w modlitwie dziękczynnej do tego doniosłego dnia, uczestnicząc w zamówionej Mszy św. Niezależnie od powyższego, kontynuujemy spotkania Wspólnoty w każdy piątek miesiąca po Mszy św. na adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Zamawiane są co miesiąc przez cały rok Msze św. w intencjach; w dniu 9-go - Wynagradzająca N.S.P.J.za grzechy nasze, ojczyzny i świata w dniu 24-go - O Łaski N.S.P.J. w sercu każdego człowieka Bierzemy też czynny udział w życiu parafii np. pierwszo czwartkowa adoracja Najświętszego Sakramentu, w procesji i oktawie Bożego Ciała, zamawiane były Msze św. na koniec Roku Kościelnego w Uroczystość Chrystusa Króla. Uczestniczymy w całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu wszystkich parafii w Sopocie w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o Intronizację N.S.P.J w Sopocie, w Polsce i na świecie - przypadająca na dzień z 27 - 28 każdego m-ca w roku. Bierzemy także aktywny udział w Dniach Skupienia organizowanych raz na kwartał w Sanktuarium M.B. Brzemiennej w Gdańsku - Matemblewie dla wszystkich parafii Trójmiasta. W dniach 7 - 9 października 2005 r. odbyły się zamknięte rekolekcje Wspólnot dla Intronizacji N.S.P.J. w kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego w Sopocie, które prowadził Ojciec Jan Mikrut, zorganizowała p. Elżbieta Kasprowska z tej parafii. Wzięłyśmy udział w ogólnopolskiej akcji zbierania podpisów ogłoszonej przez Krakowską Wspólnotę dla Intronizacji w celu przeprowadzenia Intronizacji N.S.P.J. w naszej Ojczyźnie i obranie Chrystusa naszym Królem z całym narodem - Duchowieństwem, Władzami politycznymi. Listy te skierowane były do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

 

PAMIĘTAJ O ŻYCZENIACH

Dzisiaj jest: 24 Sierpień 2017    |    Imieniny obchodzą: Bartłomiej, Jerzy, Bartosz

30-LAT HISTORII PARAFII

KTO JEST NA STRONIE

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości